Produkcja filmowa – jak przebiega?

Praca nad filmem jest często bardzo pracochłonnym zajęciem, które wymaga odpowiedniego zaplecza sprzętowego oraz kompetentnych, wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą odpowiedzialni m.in. za napisanie scenariusza, koordynowanie pracą na planie czy montaż powstałych podczas produkcji materiałów.

Profesjonalna trzyetapowa produkcja

produkcja filmowaJak przebiega współczesna produkcja filmów i z jakimi wyzwaniami ów proces się wiąże? Prace związane z produkcją filmów dzieli się na trzy podstawowe, ogólne etapy, w których skład wchodzi: preprodukcja, produkcja (zwana również okresem zdjęciowym) oraz tzw. postprodukcja. Warto przy tym podkreślić, że etapy te posiadają swoją stałą, chronologiczną kolejność – nie możemy bowiem rozpocząć prac końcowych związanych z postprodukcją, jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości materiałów. Z tego też powodu niekiedy zdarza się, że dodatkowy okres zdjęciowy zostaje wznowiony z powodu niewystarczającej ilości materiałów. Podczas etapu preprodukcji ustalane są wszelkie główne ustalenia dotyczące filmu – określamy wówczas tytuł filmu, opracowujemy scenariusz oraz angażujemy w pracę reżysera. Preprodukcja związana jest również z poszukiwaniem odpowiednich funduszy na realizację danego filmu, zatrudnieniem realizatorów oraz prowadzeniem kilkuetapowych castingów, podczas których wybierani są aktorzy oraz statyści.

produkcja filmowaWarto również wspomnieć o tym, że okres zdjęciowy często poprzedzony jest również wstępnymi zdjęciami próbnymi, które pozwalają oszacować czy dana wizja reżysera czy scenarzysty będzie dobrze prezentować się w rzeczywistości. Jeśli wszystkie główne założenia filmu zostają zaakceptowane, przechodzimy do drugiego etapu produkcji, czyli do okresu zdjęciowego. Produkcja filmowa na tym etapie polega na nakręceniu wszystkich wymaganych scen, z udziałem aktorów. Pracę na planie rozpoczynają wówczas m.in. kostiumografowie, scenografowie charakteryzatorzy, styliści, oraz osoby odpowiedzialne za dobór pożądanych lokalizacji. Ostatnim, równie istotnym etapem pracy na produkcji filmowej jest tzw. postprodukcja, która paradoksalnie bardzo często uznawana jest za najdłuższy, najbardziej wymagający etap produkcji nad filmem. W skład głównych prac związanych z postprodukcją wchodzi m.in. montaż, dodanie do poszczególnych scen podkładów muzycznych, zaawansowane prace nad powszechnymi dziś efektami specjalnymi oraz korekta barw (do niektórych filmów dodawane są specjalne filtry). Produkcja filmowa jest więc bardzo pracochłonnym, absorbującym procesem, który w skrajnych przypadkach może ciągnąć się nawet przez kilka lat. Należy przy tym podkreślić, że okres pracy nad filmem jest ściśle uzależniony od rodzaju danego materiału.

Praca nad pełnometrażowymi filmami obfitującymi w efekty specjalne będzie więc znacznie dłuższa, od prac związanymi z produkcją krótszych, znacznie mniej wymagających splotów reklamowych czy teledysków.

Autor: Julia Ratajczak